Center za psihoterapevtsko in zdravstveno preventivno dejavnost.

Naša izjemna prednost je v združevanju strokovnega zdravstvenega in psihoterapevtskega znanja v eni osebi.

Izvajamo delavnice in izobraževanja za vse profile zdravstvenih delavcev. Poudarek dajemo na interakcijo in ponavljanje krajših delavnic z veliko prostora za razbremenitev in pristno mnenje udeležencev.

V prilogi predstavljamo licenciran program s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

V osnovi je napisan za zdravstvene reševalce, a s prilagojeno vsebino glede na profil ga izvajamo tako za medicinske sestre kot zdravnike.