Center za psihoterapevtsko in zdravstveno preventivno dejavnost.

Individualna psihoterapija

Partnerska psihoterapija

Družinska psihoterapija

Svetovalno-razbremenilni razgovori

Zdravstveno preventivno svetovanje

Izobraževanje in delavnice

55 EUR

55 EUR

60 EUR

50 EUR

40 EUR

po dogovoru

Individualna psihoterapija

55 EUR

Partnerska psihoterapija

55 EUR

Družinska psihoterapija

60 EUR

Svetovalno-razbremenilni razgovori

50 EUR

Zdravstveno preventivno svetovanje

40 EUR

Izobraževanje in delavnice

po dogovoru

Cenik velja od 01.05.2022 dalje. Cena velja za eno terapijo. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.