Center za psihoterapevtsko in zdravstveno preventivno dejavnost.

Izvajamo:

  • preventivne programe z vidika duševnega zdravja,
  • delavnice za razvoj emocionalne inteligence, ki pripomore k uspešnejšemu delovanju podjetju/ustanovi,
  • izobraževanja za preprečevanje izgorelosti,
  • programe za izboljšanje delovne klime v kolektivu, ki direktno vpliva na rezultate dela.

Vse delavnice in izobraževanja se pripravlja in prilagaja individualno glede na želje in potrebe
naročnika.