Center za psihoterapevtsko in zdravstveno preventivno dejavnost.

Psihoterapija Zabukovšek je center, kjer najdeta stičišče strokovna psihoterapevtska in zdravstvena preventivna dejavnost.

Center je nastal kot posledica dolgoletnega dela v »akutnem« zdravstvenem sistemu, kjer smo prepoznali velike potrebe po združevanju zdravstvenega in psihološkega znanja. Nerazdružljivost medsebojnega vpliva med umom in telesom ni več vprašljiva. Prav tako ni več vprašanje, če medosebni odnosi (še posebej odnos do samega sebe) soustvarjajo fizično zdravje.

V centru Psihoterapija Zabukovšek posvečamo pozornost celoti, zdravju v pravem pomenu besede, tako na osebnem, medosebnem kot sistemskem (družinskem) nivoju.

Janja Zabukovšek
mag. zn., diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji

Diplomirana medicinska sestra, ki je svoje znanje nadgradila tudi z Magisterijem zdravstvene nege na Univerzi v Mariboru. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (5 let Orl in 5 let Kardiološi oddelek – intenzivna enota). Redno zaposlena v Zdravstvenem domu Celje, enota ZP Vojnik, kjer deluje znotraj Centra za krepitev zdravja.

V svoji karierni poti je delovala tako na kirurškem kot internističnem področju zdravstvene nege in končno na zdravstveno preventivnem področju. Izkušnje so jo vodile do tega, da je v sebi našla izjemno lastnost v svetovanju in dobronamerni podpori človeku, ki je podkovana s strokovnim znanjem. Veliko časa posveti raziskovanju in edukaciji na zdravstveno preventivnem področju.

V centru sodeluje pri oblikovanju izobraževalnih programov. Še posebej se posveča individualnemu pristopu posameznika z zdravstveno tveganim življenjem. Ne gre zgolj za svetovanje, temveč osebo obravnava najprej z vidika njenih duševnih stisk in potreb, nato se obravnava nadgrajuje z zdravstveno preventivnimi vsebinami.

Področje dela: izvajanje razbremenilnih razgovorov, zdravstveno svetovalne storitve, delavnice.

Darko Zabukovšek, vodja centra
mag. zakon. in druž. štud., ZDT terapevt-stažist in reševalec

Po osnovni izobrazbi je Diplomiran zdravstvenik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za reševalca. V svojem osnovnem poklicu (intenzivna in urgentna medicina) deluje že 12 let (trenutno še vedno za polovični delovnik).

Tekom zaposlitve je magistriral iz psihoterapevtske smeri: Zakonske in družinske študije na Univerzi v Ljubljani (TEOF), kjer je prav tako zaključil specializacijo iz Zakonske in družinske terapije. Že nekaj let izvaja različna predavanja za ustanove in psihosocialne podporne delavnice za zaposlene. Še posebej mu je v ponos »lomljenje ledu« s programom: Program psihosocialne podpore zdravstvenim reševalcem. Pri delu se rad oprime »prizemljenosti« in »zdrave pameti«, ki nemalokrat ponudita najboljši odgovor. Verjame v dobronamernost in neodkrito osebno moč, ki jo vsak posameznik nosi v sebi. Uživa na poti, ko jo s klientom skupaj iščeta in odkrivata – z vztrajnostjo se vedno najde!

Veliko pozornosti nameni temu, koliko oseba zmore in absolutno spoštuje njen tempo. Zelo mu gre »na živce« če se zaloti pri razlaganju »visoke znanosti«, človek pa potrebuje le pristno besedo ali tišino danega trenutka.

Glavno vodilo pri delu: iskreno zanimanje za človeka in sočutno iskanje njegove subjektivne resnice.
Področje dela: psihoterapija, izobraževanje, delavnice, zdravstveno svetovalne storitve.

Zunanji sodelavci:

Matjaž Vrbinc, dr. med., spec. urg. med.
Področje dela: konzultacije na področju psihosomatskih simptomov

Družinski inštitut Bližina, Dr. Drago Jerebic
Področje dela: mentorstvo in supervizija

Inštitut Sensus, Staš Žnidar, mag. zakon. in druž. štud.
Področje dela: intervizijsko sodelovanje

Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Celje
Področje dela: intervizijsko sodelovanje

 

Psihoterapija Zabukovšek je center, kjer najdeta stičišče strokovna psihoterapevtska in zdravstvena preventivna dejavnost.

Center je nastal kot posledica dolgoletnega dela v »akutnem« zdravstvenem sistemu, kjer smo prepoznali velike potrebe po združevanju zdravstvenega in psihološkega znanja. Nerazdružljivost medsebojnega vpliva med umom in telesom ni več vprašljiva. Prav tako ni več vprašanje, če medosebni odnosi (še posebej odnos do samega sebe) soustvarjajo fizično zdravje.

V centru Psihoterapija Zabukovšek posvečamo pozornost celoti, zdravju v pravem pomenu besede, tako na osebnem, medosebnem kot sistemskem (družinskem) nivoju.

Darko Zabukovšek, vodja centra
mag. zakon. in druž. štud., ZDT terapevt-stažist in reševalec

Po osnovni izobrazbi je Diplomiran zdravstvenik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za reševalca. V svojem osnovnem poklicu (intenzivna in urgentna medicina) deluje že 12 let (trenutno še vedno za polovični delovnik).

Tekom zaposlitve je magistriral iz psihoterapevtske smeri: Zakonske in družinske študije na Univerzi v Ljubljani (TEOF), kjer je prav tako zaključil specializacijo iz Zakonske in družinske terapije. Že nekaj let izvaja različna predavanja za ustanove in psihosocialne podporne delavnice za zaposlene. Še posebej mu je v ponos »lomljenje ledu« s programom: Program psihosocialne podpore zdravstvenim reševalcem. Pri delu se rad oprime »prizemljenosti« in »zdrave pameti«, ki nemalokrat ponudita najboljši odgovor. Verjame v dobronamernost in neodkrito osebno moč, ki jo vsak posameznik nosi v sebi. Uživa na poti, ko jo s klientom skupaj iščeta in odkrivata – z vztrajnostjo se vedno najde!

Veliko pozornosti nameni temu, koliko oseba zmore in absolutno spoštuje njen tempo. Zelo mu gre »na živce« če se zaloti pri razlaganju »visoke znanosti«, človek pa potrebuje le pristno besedo ali tišino danega trenutka.

Glavno vodilo pri delu: iskreno zanimanje za človeka in sočutno iskanje njegove subjektivne resnice.
Področje dela: psihoterapija, izobraževanje, delavnice, zdravstveno svetovalne storitve.

Janja Zabukovšek
mag. zn., diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji

Diplomirana medicinska sestra, ki je svoje znanje nadgradila tudi z Magisterijem zdravstvene nege na Univerzi v Mariboru. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (5 let Orl in 5 let Kardiološi oddelek – intenzivna enota). Redno zaposlena v Zdravstvenem domu Celje, enota ZP Vojnik, kjer deluje znotraj Centra za krepitev zdravja.

V svoji karierni poti je delovala tako na kirurškem kot internističnem področju zdravstvene nege in končno na zdravstveno preventivnem področju. Izkušnje so jo vodile do tega, da je v sebi našla izjemno lastnost v svetovanju in dobronamerni podpori človeku, ki je podkovana s strokovnim znanjem. Veliko časa posveti raziskovanju in edukaciji na zdravstveno preventivnem področju.

V centru sodeluje pri oblikovanju izobraževalnih programov. Še posebej se posveča individualnemu pristopu posameznika z zdravstveno tveganim življenjem. Ne gre zgolj za svetovanje, temveč osebo obravnava najprej z vidika njenih duševnih stisk in potreb, nato se obravnava nadgrajuje z zdravstveno preventivnimi vsebinami.

Področje dela: izvajanje razbremenilnih razgovorov, zdravstveno svetovalne storitve, delavnice.

Zunanji sodelavci:

Matjaž Vrbinc, dr. med., spec. urg. med.
Področje dela: konzultacije na področju psihosomatskih simptomov

Družinski inštitut Bližina, Dr. Drago Jerebic
Področje dela: mentorstvo in supervizija

Inštitut Sensus, Staš Žnidar, mag. zakon. in druž. štud.
Področje dela: intervizijsko sodelovanje

Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Celje
Področje dela: intervizijsko sodelovanje